ABOUT US

Effectiveness is simplicity.

 T-Sting is a brand created for people who do bodyweight trainings, who appreciate the simplicity and functionality of movement and are conscious of their own bodies and the impact of mobility and elasticity on their sport records.

Our products are designed by athletes for athletes.
There are many ways to create handmade massage tool with the use of balls, tape or socks. We have tried them out, but they often turned out to be temporary solutions. We have observed limitations in mobility sticks – their functionality was restricted to quadriceps massage. Classic rollers were, in turn, too soft. We needed a product, which is durable, suitable to athletes needs, funtional and perfectly fitting into every training bag.

Using our own experiences and awarenees of the needs, our team could create a tool which is an answer to every limitations of previous mobiliy tools.
That is how the T-Sting was born. Precise like a bee sting. Functional. Smart. Effective.

T-Sting jest marką stworzoną dla ludzi ćwiczących z ciężarem własnego ciała, ceniących prostotę i funkcjonalność ruchu, oraz świadomych swojego ciała i wpływu mobilności i elastyczności na osiągane wyniki sportowe.

Nasze produkty są zaprojektowane przez sportowców dla sportowców.
Istnieje wiele sposobów na własnoręczne stworzenie urządzeń do masażu wykorzystując piłki oraz taśmy czy skarpetki. Sami je wypróbowaliśmy, jednak takie rozwiązania często okazywały się być  prowizoryczne, krótkotrwałe i mało eleganckie.
Zaważyliśmy też ograniczenia w mobility stickach, których funkcjonalność ograniczała się do masowania mięśnia czworogłowego uda.
Klasyczne rollery okazały się być natomiast zbyt miękkie. Porzebny był produkt trwały, dopasowany do potrzeb sportowców, funkcjonalny i idealnie pasujący do każdej torby treningowej.

Dzięki swojemu doświadczeniu i świadomości potrzeb, nasz zespół mógł stworzyć urządzenie będące odpowiedzią na wszystkie ograniczenia dotychczasowych narzędzi do mobility.
Tak narodził się T-Sting – precyzyjny niczym użądlenie osy. Funkcjonalny. Sprytny. Skuteczny.

T-sting team

Krzysztof Klonowicz

physioterapist/fizjoterapeuta


Appreciated physioterapist and masseur, participant of many myofascial techniques courses, athlete, vice champion of Poland in 400m run, crossfitter and mobility techniques teacher. He leads practice and gives classes in CrossRage box located in Łódź.

Ceniony fizjoterapeuta i masażysta, uczestnik wielu szkoleń z zakresu technik mięśniowo-powięziowych, lekkoatleta wicemistrz Polski w biegach na 400m, crossfitter oraz nauczyciel technik mobilizacji (mobility). Prowadzi praktykę oraz zajęcia w klubie CrossRage w Łodzi.

Przemek Szulkowski

calisthenics trainer/instruktor kalisteniki


Talented athlete and Life Fitness Academy instructor, participant of many Street Workout competitions, personal trainer, connected with CrossRage box in Łódź, where he gives classes in calisthenics. He was an instructor for World Calisthenics Organization.

Utalentowany sportowiec i szkoleniowiec dla Life Fitness Academy, uczestnik wielu zawodów Street Workout, trener personalny, związany z klubem CrossRage w Łodzi gdzie prowadzi zajęcia z kalisteniki. Prowadził szkolenia dla World Calisthenic Organization.